Rada/odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Severozápad (SM 335)

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 8. 2. 2021 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny výživy – pobočka Severozápad – SM 335 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 8. 2. 2021

 

 

 

Ing. Aneta Cingelová

odborný rada oddělení personalistiky

 


 

Přílohy