Rada/odborný rada oddělení hygieny výživy (SM 102)

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 19. 11. 2019  výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny výživy - SM 102 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 19. 11. 2019

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy