Rada/odborný rada oddělení protiepidemického (SM 60)

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 26. 3. 2021 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení protiepidemického  – SM 60 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 26. 3. 2021

 

 

Ing. Aneta Cingelová

odborný rada oddělení personalistiky


 

Přílohy