Ředitel/ka odboru ekonomicko provozních činností

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 1. 2. 2017  výběrové řízení na služební místo Ředitel/ka odboru ekonomicko provozních činností (13. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personálního