Ředitel/ka odboru hygieny práce

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 9. 1. 2018  výběrové řízení na služební místo ředitel/ka odboru hygieny práce (13. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 9. 1. 2018

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy