Ředitel/ka odboru správních činností

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 1. 10. 2019  výběrové řízení na služební místo ředitel/ka odboru správních činností (13. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 1. 10. 2019

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky

 


 

Přílohy