Schválení účetní závěrky za rok 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy sděluje, že jí byla v souladu s ust. § 5a zákona č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek schválena ze strany zřizovatele - Ministerstva zdravotnictví ČR - účetní závěrka za rok 2017.

 

 

V příloze je dle § 11 výše citované vyhlášky č. 220/2013 Sb. přiložen protokol o schvalování účetní závěrky.

 

 

 

V Praze dne 12. 6. 2017

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel