Schválený rozpočet výdajů na rok 2017

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje schválený rozpočet výdajů na rok 2017. Bližší informace o schváleném rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtových položek jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Finanční prostředky z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) za rok 2016 budou do rozpočtu 2017 zapojeny v průběhu měsíce ledna/února a to na konkrétní rozpočtové položky.

 

V Praze dne 5. 1. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel


 

Přílohy