Schválený rozpočet výdajů na rok 2018

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje schválený rozpočet výdajů na rok 2018. Bližší informace o schváleném rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtových položek jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Finanční prostředky z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) za rok 2017 budou do rozpočtu 2018 zapojeny v průběhu měsíce ledna/února a to na konkrétní rozpočtové položky.

 

 

V Praze dne 4. 1. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel


 

Přílohy