Schválený rozpočet výdajů na rok 2019

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje schválený rozpočet výdajů na rok 2019. Bližší informace o schváleném rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtových položek jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Finanční prostředky z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) za rok 2018 budou do rozpočtu 2019 zapojeny v průběhu měsíce února/března, a to na konkrétní rozpočtové položky.

 

 

V Praze dne 8. 1. 2019

 

 

Ing. Božena Malíčková

ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností


 

Přílohy