Schválený rozpočet výdajů na rok 2020

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje schválený rozpočet výdajů na rok 2020. Bližší informace o schváleném rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtových položek jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Finanční prostředky z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) za rok 2019 budou do rozpočtu 2020 zapojeny v průběhu měsíce března, a to na konkrétní rozpočtové položky.

 

 

V Praze dne 3. 1. 2020

 

 

Ing. Božena Malíčková

ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností


 

Přílohy