Schválený rozpočet výdajů na rok 2021

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje schválený rozpočet výdajů na rok 2021. Bližší informace o schváleném rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtových položek jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Finanční prostředky z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) za rok 2020 budou do rozpočtu 2021 zapojeny v průběhu měsíce února/března, a to na konkrétní rozpočtové položky.

 

 

V Praze dne 6. 1. 2021

 

 

Ing. Božena Malíčková

ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností


 

Přílohy