Šéf pražských hygieniků: Dětské skupiny se osvědčily, jejich počet v Praze roste

Aktuálně má Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") ve své evidenci na území hlavního města Prahy celkem 70 dětských skupin, převahu přitom tvoří dětské skupiny do 12 dětí. Důvod? „Obecně lze říci, že provozování dětských skupin je levnější a méně náročné na splnění hygienický požadavků. To je také podle našeho názoru důvod, proč některé pražské instituce již přistoupily k tomu, že přešly z provozování firemní školky na dětskou skupinu,“ vysvětluje Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy. 

 

Péče v dětských skupinách může být například provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině (DS).

 

A v čem dělají provozovatelé dětských skupin nejčastější chybu? Kontroly provádí HSHMP průběžně a o nějakých zásadnějších pochybeních nelze zatím hovořit. Zatím nebyla na území hlavního města Prahy objevena žádná DS, kde by hygienické závady bránily jejímu provozu. „Pokud došlo k pochybení, pak je to nejčastěji ve způsobu zajištění stravování. Konkrétní způsob stravování v dětských skupinách totiž zákon nevymezuje. Obecně však platí, že musí být dodrženy předpisy z oblasti hygieny potravin a hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných – podmínky provozování stravovacích služeb,“ doplnil šéf pražských hygieniků Jarolímek.  Možností je ale více, někteří rodiče například zajišťují stravování svým dětem ve své režii a každý den jim nosí stravu. Podle zkušeností, které máme, ale převažuje v naprosté většině DS dovoz jídla z nasmlouvaného zařízení stravovacích služeb.

 

Další podrobné informace k tématu DS jsou zpracovány také na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy – viz odkaz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/detska-skupina---otazky-a-odpovedi-2264_2264_83_1.html 

 

V Praze dne 6. 9. 2017

 

Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP