Šéf pražských hygieniků: plně nekuřácké Letiště Václava Havla je krok správným směrem

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, přivítala oznámenou informaci, že se pražské Letiště Václava Havla stane od 1. května letošního roku plně nekuřáckým letištěm. „Toto rozhodnutí vítám a považuji jej za vhodné následování a za vynikající příklad dobré praxe. Letiště Václava Havla je pro mnohé vstupní branou nejen do Prahy, ale do celého Česka,“ říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP s tím, že podle jeho názoru nás dané rozhodnutí posouvá na úroveň vyspělých zemí, které podobná opatření s cílem omezovat zdravotní následky kouření na lidské zdraví realizují již mnoho let. Letiště Václava Havla tím vyslalo jasný signál v oblasti podpory a udržení lidského zdraví jako jedné z nejcennějších hodnot člověka. Jak zaznělo na tiskové konferenci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 9. dubna 2018 v Praze, za jeden rok v ČR přitom způsobí kouření smrt 15 až 16 tisícům lidí.

 

 


Ilustrační foto - zdroj: Letiště Praha - www.prg.aero

 

 

Zákonné omezování kouření přináší první pozitiva

 

Pozitivní účinky platnosti tzv. protikuřáckého zákona na lidské zdraví předběžnými daty za druhou polovinu roku 2017 minulý týden na tiskové konferenci prezentoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS“). Tiskové konference se zúčastnil i zástupce pražské hygieny. 

 

Data představená ÚZIS srovnávají množství hospitalizací kvůli vybraným onemocněním, u nichž se omezení kouření může projevit téměř okamžitě. Jde o akutní srdeční infarkt, anginu pectoris, ischemickou chorobu srdeční a astma. Statistici porovnali první půlrok od absolutního zákazu kouření ve vnitřních prostorách restaurací se stejným obdobím, kdy bylo kouření v těchto podnicích povoleno. Předběžné výsledky jsou zřejmé – v Česku došlo ke zřetelnému poklesu hospitalizací pro tato vybraná onemocnění. „Kouření je podle dostupných dat stále významnou příčinou úmrtnosti v české populaci. Přispívá nejen k tisícům úmrtí na zhoubné nádory plic, ale např. i k úmrtím na onemocnění srdce. Čerstvá data z Národního registru hospitalizovaných předběžně poukazují na příznivý trend: pokles počtu hospitalizovaných pro závažná onemocnění oběhové a dýchací soustavy ve druhé polovině minulého roku,“ uvedl na tiskové konferenci Ondřej Májek z ÚZIS.


Odborníci odhadují, že změnu bude možné definitivně doložit nejprve po jednom roce, lépe dvou až třech letech. HSHMP publikovala výstupy z TK v samostatné zprávě na svém webu dne 9. 4. 2018 .

 

 

Pražská hygiena aktivně působí v protikuřácké prevenci

 

Sama HSHMP se prevenci předcházení kouření, stejně jako informování široké veřejnosti o negativních rizicích kouření pro lidské zdraví, věnuje v rámci svých preventivně osvětových aktivit dlouhodobě. Její zaměstnanci pravidelně prezentují negativní dopady kouření na zdraví, a to jak kouření aktivního, tak pasivního, na akcích pro širokou veřejnost a také v rámci projektu „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM“, který je určen především studentům.  Zájemci si mohou prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví – model zdravé plíce, model s emfyzémem nebo s rakovinou plic. Mezi další zajímavé pomůcky pražských hygieniků patří model dehtu a hlenu, složek cigaretového kouře, které se usazují v plicích a následně jsou z nich vykašlávány. Kuřáci mají možnost absolvovat měření CO ve vydechovaném vzduchu a otestovat tak svou závislost nejen přístrojem, ale také pomocí Fägerströmova testu, který určuje míru závislosti na nikotinu pomocí jednoduchých otázek. Všem kuřákům je rovněž doporučena návštěva odborného Centra pro odvykání kouření a předány kontakty.

 

 


Ilustrační foto - zdroj: Letiště Praha - www.prg.aero


V Praze dne 18. dubna 2018

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA
ředitel