Šéf pražských hygieniků: včerejší rozhodnutí poslanců velmi vítáme

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, vítá včerejší rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepřipustit zmírnění tzv. protikuřáckého zákona. Úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb, například v restauracích, tak v Česku platí dál.
 
Podle názoru HSHMP jde o správné rozhodnutí. „Podle našeho názoru byl veřejnosti ze strany zákonodárců vyslán pozitivní signál, že podpora vlastního zdraví formou dodržování zásad zdravého životního stylu je stále velmi potřebná celospolečenská hodnota,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. HSHMP tak bude i nadále pod jeho vedením v rámci své činnosti na aktivní podpoře zdravého životního stylu stavět.
 
Postoj HSHSMP koresponduje i s aktivitami ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, který se svými vystoupeními, podloženými racionálními a pravdivými argumenty, vždy snažil poslance přesvědčit, aby se zmírněním protikuřáckého zákona nesouhlasili. Kroky pana ministra HSHMP v dané oblasti vždy plně podporovala. Ve svých postojích je HSHMP navíc v jednotě s přední řadou zdravotnických odborníků i relevantních institucí.
 
„I nadále tak budeme pokračovat v kontrolách jednotlivých stravovacích zařízení tak, aby byl zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v praxi dodržován,“ dodává ředitel Jarolímek.

V Praze 30. 5. 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel