Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici - aktualizováno 2. 3. 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s ust. § 47a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici


V Praze dne 2. 3. 2018

 

Kancelář ředitele HSHMP