Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici - aktualizováno 3. 8. 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s ust. § 47a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

V Praze dne 3. 8. 2017

 

sekretariát ředitele