Seznam vod určených ke koupání ve volné přírodě - 2018

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje v souladu s ust. § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na své úřední desce seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2018.
 


Bližší informace v přiloženém sdělení.
 

 


V Praze 3. 4. 2018

 


 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
 

 

 

 

 


 

Přílohy