Seznam vod určených ke koupání ve volné přírodě - 2019

Vážení návštěvníci webových stránek,
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje v souladu s ust. § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na své úřední desce seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2019.
 
V Praze 21. 3. 2019
 
JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.
ředitel odboru hygieny obecné a komunální

 

 

Přílohy