Seznam vod určených ke koupání ve volné přírodě - 2017

V návaznosti na povinnost vyplývající z ust. § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy na své úřední desce seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2017.

 

Bližší informace v přiloženém sdělení.

 

V Praze 14. 3. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 


 

Přílohy