Seznam vod určených ke koupání ve volné přírodě - rekreační sezona 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje dokument Ministerstva zdravotnictví „Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2021“, na kterých bude v koupací sezóně 2021 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.

 

Zveřejněný seznam je plně v souladu s  § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 

   

 

 

V Praze 24. 3. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR


 

Přílohy