Orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, ve kterých je řešena situace související s covid-19-situace k 8.9.2020, 7:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města publikuje orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, kde je aktuálně řešena problematika související s onemocněním covid-19. Přehled je členěn dle deseti pražských obvodů. 

 


Upozornění:  údaje v tabulce jsou pouze orientační a v průběhu času se mohou měnit, aktualizace na internetových HSHMP bude probíhat JEDNOU TÝDNĚ, VŽDY V PÁTEK 


 

název obvodu*** počet škol a školských zařízení, kde řešena situace covid-19* MŠ* ZŠ* SŠ* dětský* domov jen dočasně uzavřeno celých škol* dočasně uzavřeno tříd* žák*;**  pedagogický pracovník*
Praha 1 2 - 1 1 - - 2 ano -
Praha 2 2 - 1 1 - - 1 ano -
Praha 3 0 - - - - - - - -

Praha 4

3 1 1 1 - 2 - - ano
Praha 5 2 - 2 - - 2 - - ano
Praha 6 2 - 1 1 - - 2 ano ano
Praha 7 2 1 1 - - 1 - - ano
Praha 8 0 - - - - - - - -
Praha 9 3 - 1 1 1 - 2 ano ano
Praha 10 3 1 1 1 - 1 3 ano ano
CELKEM 19 3 9 6 1 6 10 - -

* údaje v tabulce naposledy aktualizovány ke dni 8.9.2020, 7:00 hodin ráno

 

** u školních dětí prozatím ve všech případech zdroj nákazy zjištěn mimo školu

 

***deset pražských obvodů definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 

Přehled městských částí hlavního města Prahy řazených do jednotlivých obvodů

 

Praha 1 -
Praha 2 -
Praha 3 -
Praha 4 (městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
Praha 5 (městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
Praha 6 (městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
Praha 7 (městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
Praha 8 (městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)
Praha 9 (městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
Praha 10 (městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy

 

V Praze 8.9.2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy