Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem a zcela nečekaně přijala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zprávu o tom, že v úterý tento týden, tj. 18. září 2018, ve věku nedožitých 77 let zemřel náhle respektovaný odborník – hygienik a epidemiolog a bývalý ředitel HSHMP
pan MUDr. Vladimír Polanecký.

 
Pan doktor Polanecký působil v čele pražské hygienické stanice v období 1992 až 2007. V posledních letech své profesní kariéry působil na katedře hygieny a epidemiologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
 
 
Je autorem či spoluautorem mnoha odborných textů, přednášel na odborných konferencích v Česku i v zahraničí. Problematiku hygienické služby se vždy snažil přibližovat nejširším vrstvám obyvatel a zároveň byl také jejím velkým zastáncem.
 
Spolupracovníci i odborná veřejnost si pana doktora Polaneckého vždy vážili za jeho nadhled, ochotu ke spolupráci a cenné rady, které spolupracovníkům vždy ochotně poskytoval. V jeho osobě ztratila česká hygienická služba velkého znalce oboru epidemiologie a hlavně nesmírně lidskou osobnost.
 
Poslední rozloučení s panem doktorem se uskuteční v úterý 25. září 2018 v 11 hodin ve Velké obřadní síni Strašnice.
 
Vy, kdož jste pana doktora Polaneckého znali, věnujte mu, prosím, společně s námi tichou vzpomínku.
 
Čest jeho památce!
 
V Praze 20. 9. 2018

Kolektiv zaměstnanců HSHMP