Spalničky v Praze: od začátku roku 70 nemocných

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že na území metropole nadále pokračuje zvýšený výskyt onemocnění spalničkami.

 

HSHMP zveřejňuje aktuální data o stavu onemocnění spalničkami, která jsou platná ke dni 27. 4. 2018:

 

► v období od začátku ledna letošního roku do dnešního dne, tj. 27. dubna 2018, HSHMP eviduje na území hlavního města Prahy 70 hlášených případů onemocnění spalničkami

► oproti předcházejícímu týdnu stoupl počet hlášených nemocných o 9 případů

►  ve 24 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let

►  ve 46 případech o dospělé

►  průměrný věk nemocných postupně stoupá: aktuálně činí 31,2 let – na samém začátku zvýšeného počtu nemocných činil 15,7, dále se vyvíjel na úroveň 25,9 a poslední data ukazují současnou úroveň 31,2 let

►  samotní nemocní jsou ve věkovém intervalu od 7 měsíců do 62 let

►  18 dětí proti spalničkám očkováno nebylo. Pět dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování. U třinácti dalších rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli. Dalších 5 dětí bylo očkováno na Ukrajině. 1 cizinec o svém očkování nedohledal potřebné informace.


► z  prozatím nemocných dospělých 4 lidé ve věku čtyřiačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkováni jen jednou dávkou očkovací látky.
39 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví. Kompletní očkování  dvěma dávkami očkovací látky doložily jen 3 osoby - jedna třicetiletá žena, která přesto, že byla očkována, tak onemocněla. Očkována však byla v raném věku. Dále jeden čtyřiadvacetiletý muž a jedna sedmadvacetiletá ženaVeškeré další související informace o onemocnění spalničkami a opatřeních přijímaných ze strany HSHMP jsou publikovány na internetových stránkách pražské hygieny v tiskových zprávách ze dnů 11. 4. 2018 a 2. 3. 2018:

 

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 11. 4. 2018
 

Tisková zpráva HSHMP o výskytu onemocnění spalničkami v Praze z 2. 3. 2018

 

 

Informace o charakteru onemocnění spalničkami a významu očkování proti spalničkám obsahují dva aktuální osvětové materiály zpracované v těchto dnech Státním zdravotniím ústavem (SZÚ):

 

 

zcela nový osvětový materiál SZÚ - Spalničky jsou závažné onemocnění (PDF, 627 kB)

 

osvětový materiál SZÚ - Spalničky - základní fakta o onemocnění (PDF, 76 kB)


osvětový materiál SZÚ - překlad letáku Světové zdravotnické organizace k očkování proti spalničkám  /WHO/ (PDF, 143 kB)

 

HSHMP  v dané záležitosti postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy. Zejména se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.

 

 

V Praze 27. dubna 2018


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel