Pražská hygiena připomíná Světový den CHOPN - chronické obstrukční plicní nemoci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") připomíná, že dnes, 20. listopadu 2019,  si opětovně připomínáme Světový den CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci). První Světový den CHOPN se konal v roce 2002. Každý rok organizátoři ve více než 50 zemích po celém světě prováděli aktivity, které mají za úkol připomenout tuto nemoc, upozornit na možnosti prevence a celkově zvyšovat informovanost laické populace.

 

 

Co je CHOPN?

 

Chronická obstrukční plicní nemoc je charakterizována postupujícím omezením průtoku vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí). Při CHOPN může proudit méně vzduchu dovnitř a ven z plic z důvodů obstrukce při chronické bronchitis, rozedmy plic a hromadění hlenu. Vlastní funkcí plic je příjem kyslíku a odstraňování kysličníku uhličitého, umožňují výměnu těchto plynů mezi zevním prostředí a krví. CHOPN se projevuje kašlem, často s vykašláváním, pískáním na hrudi při dýchání, dušností a dalšími příznaky. Vyšší výskyt zásadně souvisí s kouřením a životem v prašném prostředí, částečně má vliv i stárnutí populace, určitý podíl na vzniku nemoci, zdá se, je genetický.

 

V České republice je postiženo CHOPN přibližně čtvrt miliónu obyvatel. Jde o onemocnění nevyléčitelné, přičemž fatálním následkům choroby se lze vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. Hrozící či již počínající onemocnění je relativně snadno možno diagnostikovat pomocí spirometrie. Všichni, kdo mají potíže s dlouhodobým kašlem a objeví se u nich dušnost, ti, kteří se zadýchávají při větší pracovní či pohybové zátěži, by měli absolvovat toto vyšetření, aby v případě onemocnění mohli včas dostat odpovídající léčbu.

 

V České republice v tento den řada ordinací nabízí spirometrické vyšetření. Jedná se o takzvaný „Den otevřených ordinací plicních lékařů“, seznam zapojených ambulancí naleznete níže.

 

Další aktivity nabízí i Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), které nejen pro pacienty CHOPN ale i laickou veřejnost přinášejí přednášky, měření spirometrie a jiné aktivity, viz odkaz níže.

 

GOLD – Globální iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoc – razí pro letošní světový den heslo „ Všichni společně do konce CHOPN“

 

 

Pražská hygiena svými aktivitami mimo jiné působí i v primární prevenci kouření, co je jedním z hlavních faktorů vzniku CHOPN.

 

Jedná se o preventivní program nazvaný „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM!“ určený v převážné míře dětem a studentům. Zájemci si mohou prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví – model zdravé plíce, model s emfyzémem nebo s rakovinou plic. Mezi další zajímavé pomůcky pražských hygieniků patří model dehtu a hlenu, složek cigaretového kouře, které se usazují v plicích a následně jsou z nich vykašlávány. Kuřáci mají možnost absolvovat měření CO ve vydechovaném vzduchu a otestovat tak svou závislost nejen přístrojem, ale také pomocí Fägerströmova testu, který určuje míru závislosti na nikotinu pomocí jednoduchých otázek. Všem kuřákům je rovněž doporučena návštěva odborného Centra pro odvykání kouření a předány kontakty.

 

Obrázek: Ilustrační fotografie

 

 

 

Hlavní plánované akce Světového dne CHOPN 2019 v ČR:

 

 

V Praze 20. 11. 2019

 

Ing. Katarína Ballová
referent podpory  zdraví a zdravotní politiky, Kancelář ředitele HSHMP

 

Zdroje:

 


 

Přílohy