Světový den hypertenze s pražskými hygieniky

17. květen byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako „Světový den hypertenze“. Zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") ve spolupráci s komunitním centrem Mezi domy a MČ Prahy 11 uspořádali pro veřejnost zdravotně-výchovnou aktivitu zaměřenou na problematiku vysokého krevního tlaku. V komorním prostředí nově zřízeného Komunitního centra probíhalo měření krevního tlaku, měření tělesných parametrů a propagace nekouření. Akce se zúčastnily nejen maminky s dětmi, které zde tráví svůj volný čas, ale připojili se také senioři a další zájemci z řad veřejnosti.


Vysoký krevní tlak (hypertenze) patří mezi hlavní příčiny rozvoje srdečního selhávání, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, selhání ledvin, demence a dalších onemocnění. Srdečně-cévní onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny nevratného poškození zdraví a úmrtí, proto je včasná diagnostika velice důležitá.

 
Fotografie 1: Návštěvníkům akce jsme měřili krevní tlak

 
Zdroj: HSHMP
 
 
Velké riziko rozvoje hypertenze mají osoby s určitými genetickými předpoklady, jako je např. výskyt vysokého krevního tlaku v rodině, rodinný výskyt srdečně-cévního onemocnění, cukrovky, onemocnění ledvin nebo vysokého cholesterolu. Mezi významné rizikové faktory vzniku hypertenze patří také nadváha, obezita, kouření, stres, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrný přísun soli a nezdravé stravování.
 

Fotografie 2: Měřili jsme také tělesné parametry
 

 Zdroj: HSHMP
 
 
Fotografie 3: Stanoviště zaměřené na prevenci kouření

 
Zdroj: HSHMP
 
 
Osobám, u kterých byl zjištěn vysoký krevní tak, byla doporučená návštěva svého obvodního lékaře k opětovnému přeměření a případné léčbě či úpravě léčby. Kategorie krevního tlaku jsou uvedeny v tabulce 1.
 
 
Tabulka 1: Kategorie krevního tlaku podle Evropské kardiologické společnosti (ECS) a Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)
Převzato z Filipovský a kol. (2014)
 
 
Doporučení k udržení optimálních hodnot krevního tlaku
  • Základ tvoří správná životospráva a to již od dětského věku – důležitá je pestrá a vyvážená strava bohatá na zeleninu, ovoce a vlákninu. Omezit množství živočišných tuků v potravě, upřednostnit rostlinné tuky na úkor živočišných (sádlo), vyhnout se smaženým jídlům.
  • Omezit příjem soli v potravě – doporučeno je asi 5g soli/den (pozor na sůl skrytou v trvanlivých potravinách, uzeninách a polotovarech).
  • Omezit alkohol.
  • Nekouřit.
  • Neopomíjet pravidelný tělesný pohyb.
  • Udržovat si správnou tělesnou hmotnost – BMI (Body Mass Index) méně než 25, obvod pasu u mužů méně než 102 cm, obvod pasu u žen méně než 88cm.
  • Vyhýbat se stresovým situacím.

Účastníci akce měli možnost vyjádřit spokojenost s navštívenou akcí pomocí grafického vyjádření (smajlíků). Výstup z této ankety prezentuje graf 1.
 
 
Graf 1: Hodnocení spokojenosti účastníků akce
Zdroj: HSHMP
 
 
 
V Praze dne 19. 5. 2017
 

Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky