Světový den jódu

Pražští hygienici se aktivně zapojují do aktivit spojených s Mezinárodním dnem jódu, který si připomínáme 6. března. Tento den se každoročně vyzdvihuje nenahraditelný význam jódu pro naše zdraví. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“), trpí 800 až 900 miliónů osob závažnou poruchu štítné žlázy, která je způsobena právě nedostatkem jódu. Kromě poruch funkce štítné žlázy vyvolává i jen lehký nedostatek jódu v těhotenství a v dětství nevratné poruchy vývoje, zejména nervové soustavy.


Nutná denní dávka jódu se liší podle věku, největší potřebu mají pochopitelně těhotné a kojící ženy.


V Česku, stejně jako v mnoha dalších zemích, je přirozená strava na jód chudá.


K zajištění dostatečného příjmu jódu v populaci se provádí v Česku dvě základní opatření: dobytek dostává v krmných dávkách přesně stanovené množství jódu, čímž je zajištěn jeho dostatečný obsah v mléce, a zároveň se provádí jodace kuchyňské jedlé soli, čímž je zajištěn vyšší obsah jódu i v dalších potravinách, do kterých se sůl při výrobě přidává (např. pekařské a masné výrobky).


Těhotným a kojícím ženám v indikovaných případech lékař předepíše jód ve formě tablet, nebo doporučí pití minerální vody Vincentky, ve které je jód hojně obsažen. Kojenecká strava je při výrobě jodem obohacována. Podle kritérií WHO je v Česku úroveň zásobení jódem uspokojivá.


Státní zdravotní ústav a Endokrinologický ústav provádí opakovaně monitorování obsahu jódu v moči (jodurie) u různých skupin populace, podle něhož lze zpětně vyhodnotit míru zásobení jódem a případně dále upravit celospolečenská opatření k zajištění dostatečného příjmu jódu. Saturace jódem u těhotných žen v Česku se během posledních dvaceti let výrazně zlepšila. Nadále však stále zůstává významný podíl budoucích matek, které ohrožují své dítě nedostatečným příjmem jódu. Doporučení pro těhotné ženy naleznete v přiloženém dokumentu.

 


Obrázek č. 1: Saturace jódem u těhotných žen dle jodurie (v ug/l moči)

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav

 

 

Jodurie méně než 50 ug/l moči znamená kritický nedostatek jódu pro zdravý vývoj plodu

Jodurie 50 – 99 ug/l moči odpovídá nedostatečnému příjmu jódu

Jodurie 100 – 299 ug/l moči odpovídá přiměřenému příjmu jódu

Jodurie ≥ 300 ug/l moči znamená nadměrný příjem jódu

          

 

Ing. Anna Füleová,

vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

 

Použité zdroje:

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/jak_zajistit_dostatek_jodu.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/zasobeni_jodem_sbornik_2016.pdf

http://www.who.int/elena/titles/iodine_pregnancy/en/

http://www.who.int/elena/titles/salt_iodization/en/

         


 

Přílohy