Evropský týden očkování startuje v pondělí

24. - 30. 4. se uskuteční 12. Evropský týden očkování

 

Evropský týden očkování se koná každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s hlavním cílem a to zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a životní pohodu celé populace.

 

V jednotlivých zemích Evropského regionu WHO musí být zachována silná politická podpora očkování, jinak hrozí, že se znovu objeví vysoce nakažlivé nemoci, které způsobují onemocnění, postižení, úmrtí a znamenají vysokou zátěž pro rodiče a systémy zdravotní péče. Nedávné epidemie zdůraznily naší společnou odpovědnost udržet preventabilní infekční onemocnění pod kontrolou. Očkování zachrání ročně milióny životů a tento úspěch v oblasti veřejného zdraví je třeba udržet. "Je to také jedním z poslání hygienické služby jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví, aby poskytoval a distribuoval přesné, vyvážené a srozumitelné informace široké veřejnosti," říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy s tím, že je nutné jasně pojmenovat rizika jednotlivých nemocí a prokazatelné přínosy očkování. Nesmíme zapomínat na to, že každé dítě si zaslouží zdravý start do života; Evropský týden očkování tak může být využit ke zvýšení informovanosti o významu očkování a posílit systém očkování. 

 

Očkování a plošné zavádění očkovacích programů ve státech evropského regionu přitom v posledních třiceti letech vedlo k dramatickému snížení počtu onemocnění a úmrtí na infekční onemocnění, kterým lze předcházet očkováním. „Očkování je jednoznačně nejefektivnější prostředek, který zabrání vzniku infekčních onemocnění v populaci,“ potvrzuje Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP). Evropský WHO region byl vyhlášen jako polio-free (prostý přenosné dětské obrny, poliomyelitidy) v roce 2002. Případy spalniček na území regionu byly v letech 1993 – 2007 redukovány o více jak 90 %.

 

To ale nestačí - v Evropském regionu WHO se každý rok podle dostupných statistik narodí kolem 10,7 miliónu dětí; 650 000 z nich přitom nedostane během prvního roku života kompletní tři dávky očkování proti záškrtu, tetanu a pertusi; vnímavá populace je přitom ve všech zemích. Ironií je, že některá infekční onemocnění jsou díky očkování velmi vzácná nebo se téměř nevyskytují. To může vést mezi rodiči a zdravotníky k názoru, že očkování již není nutné. Důvěra veřejnosti k vakcínám tak může být ovlivněna, i díky vlivu antivakcinačních skupin a zavádějících informací dostupných na internetu.

Zdroj obrázku a informací:

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/european-immunization-week-2017

 

 

 

Podrobnosti k letošním aktivitám WHO:

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/european-immunization-week-2017

http://www.szu.cz/tema/vakciny/evropsky-imu

 

V Praze 20. 4. 2017

 

Mgr. Dana Mertová

tisková mluvčí HSHMP