U části fotbalového týmu SK Slavia Praha se ruší karanténní a izolační opatření: opravené laboratorní hodnocení konstatovalo negativitu odebraných vzorků na virus SARS-Cov-2

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") byla dnešního dne informována o výskytu nesprávného hodnocení  u odebraných vzorků části fotbalistů týmu SK Slavia Praha na přítomnost viru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění covid-19 prováděného jednou ze soukromých laboratoří. Zatímco původní závěr laboratoře pozitivitu všech odebraných vzorků opakovaně potvrzoval, opravené hodnocení laboratoře naopak vyšlo u všech vzorků negativně. 

 

 

Na základě nastalé situace, v zájmu objasnění celé záležitosti, nechala HSHMP hodnocení provedená soukromou laboratoří ověřit Národní referenční laboratoří (NRL) pro SARS-CoV-2 při Státním zdravotním ústavu. Ověření NRL konstatovalo negativitu všech vzorků.

 

Okolnosti a příčiny původního hodnocení soukromé laboratoře HSHMP v dané chvíli nejsou známy. 

 

V souladu s vyvstalými novými a NRL verifikovanými skutečnostmi HSHMP zruší nastavená karanténní a izolační opatření u části týmu fotbalového klubu SK Slavia Praha tak, že bude možné dále pokračovat v nastaveném tréninkovém a herním soutěžním programu. 

 

V Praze 18. 12. 2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP