Pražští hygienici na taktickém cvičení záchranných složek: převoz pacienta s vysoce nakažlivou nemocí

Cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) s názvem DOPRAVNÍ NEHODA S PŘÍTOMNOSTÍ VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI 2018 probíhalo v Tunelovém komplexu Blanka (tunel Bubeneč). Této vysoce důležité cvičné akce se  zúčastnili také zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") jakožto místně a věcně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Cvičení probíhalo na taktické a operační úrovni, jak z hlediska základních složek IZS: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen „HZS“), Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (dále jen „ZZSHMP“) a Policie České republiky – Krajské ředitelství hlavního města Prahy (dále jen „PČR“), tak i z hlediska ostatních složek IZS a dalších odborných institucí, orgánů a služeb, jako je HSHMP, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
 
"Jsem velmi rád, že se podobná cvičení realizují, jelikož se na základě jejich vyhodnocení můžeme neustále zdokonalovat a zlepšovat svoji připravenost na reálnou situaci, která v Praze může nastat," říká ředitel HSHMP Jan Jarolímek podle kterého bylo cílem cvičení prověření připravenosti, nasazení, provádění záchranných a likvidačních prací, koordinace, součinnosti a spolupráce složek IZS a dalších orgánů při mimořádné události dopravní nehody sanitky ZZSHMP při převážení pacienta s vysoce nakažlivou nemocí (VNN) – plicní forma sněti slezinné (ANTRAX).

 

V rámci HSHMP se cvičení aktivně účastnili celkem čtyři odborní zaměstnanci. "Dva naše lidi jsme měli přímo v místě zásahu mimořádné události (prostor vnější bezpečné zóny) a ti byli odpovědní za koordinaci záchranných a likvidačních prací - konkrétně z hlediska rozhodování a koordinace, odborného dohledu a kontroly při provádění protiepidemických opatření na místě zásahu mimořádné události s vysoce nakažlivou nemocí," upřesňuje šéf pražských hygieniků Jarolímek a doplňuje, že pravidelná "služba" pražské hygieny, která je funkční v režimu 24/7 je složená z lékaře – epidemiologa HSHMP a odborné asistentky hygienické služby. 

 

V pozorovacím prostoru stanoviště byl také přítomen lékař – vedoucí protiepidemického oddělení HSHMP a krizový manažer HSHMP, kteří zaznamenávali a dokumentovali průběh cvičení, jak z hlediska prováděných protiepidemických opatřeních a činností HSHMP při mimořádné události s VNN, tak celkového provedení zásahu v rámci připravenosti, nasazení, provádění záchranných a likvidačních prací, koordinace, součinnosti a spolupráce složek IZS a dalších orgánů. Na telefonu byla pak také ředitelka odboru protiepidemického HSHMP a ředitel HSHMP. 

 

"Aktuálně jsme si zatím pro sebe udělali výstupní analýzu tohoto cvičení a inicioval jsem také schůzku se zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kde budeme ladit ještě některé drobnosti, které jsme během cvičení našli. Cílem je být skutečně co nejlépe na reálnou situaci připraveni," dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek. Finální vyhodnocení za účasti všech zapojených složek IZS se plánuje na září. 

 

V Praze dne 17. 8. 2018 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

PRŮBĚH CVIČENÍ DOKRESLUJÍ FOTOGRAFIE, KTERÉ NA MÍSTĚ POŘÍDILI ZÁSTUPCI HSHMP: