Upozornění na aktuální enormní vytíženost systému trasování nových covid-19 pozitivních případů v Praze

V Praze hygienici aktuálně denně zaznamenávají tisíce nových případů onemocnění covid-19. Četně se objevují případy s novými typy mutací covid-19, které ze strany hygieniků vyžadují významně vyšší preciznost a detailnost při provádění příslušných epidemiologických šetření. Adekvátně stoupá časová náročnost řešení každého jednotlivého případu. Současný nastalý stav ve výsledku způsobuje, a to i přes stálé, průběžné navyšování personálních kapacit, časové prodlevy při zahajování epidemiologických šetření nových případů -  místy až nad rámec běžně dosahovaného časového rozmezí 48 hodin od nahlášení nově diagnostikovaného případu laboratoří.  Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP" ) se všem občanům za občasný výskyt opoždění předem omlouvá a prosí o trpělivost.

 

  

 

HSHMP všem novým covid-19 pozitivním pacientům volá z jednotného telefonního čísla 227 272 06x. Prosí proto pacienty, aby po obdržení zprávy o pozitivním výsledku z laboratoře zvýšili pozornost příchozím hovorům na mobilní telefon a v případě, že volají hygienici o přijetí hovoru, aby epidemiologické šetření mohlo být operativně zahájeno. Pokud pacient není na první pokus zastižen, hygienici zasílají informační sms se vzkazem, že hovor bude opakován. 

 

V ojedinělých situacích může v těchto epidemiologicky kritických dnech, kdy hygienici řeší s vypětím všech sil tisíce nových případů, v nichž se objevují složitosti spojené s výskytem nových covid-19 mutací, dojít k situaci, že k realizaci vytrasování některého případu z technicko -  personálně - kapacitních důvodů nedojde ani po 48 hodinách.

 

Za takové situace však sám systém trasování pacientům odesílá textovou zprávu s jasnými pokyny ohledně dalšího postupu a nutnosti kontaktovat registrujícího praktického lékaře. S tím pacient svou situaci dále řeší a řídí se jeho pokyny. První zřetelné a jasné pokyny přitom covid-19 pozitivní pacienti dostávají již v první sms z laboratoře o pozitivním výsledku testu včetně poučení o povinném dodržování striktní domácí izolace s cílem zamezení dalšího šíření infekce v populaci. 

 

DETAILNÍ INFORMACE - link:

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM BYL POZITIVNĚ TESTOVÁN

 

 

 

HSHMP všem děkuje za trpělivost a pochopení. Pražští hygienici jsou s Vámi! Děláme maximum možného!
 

LINKY NA PRAKTICKÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ COVID-19...

JAK POSTUPOVAT, CO DĚLAT...

 

V Praze 6. 3. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy