Upozornění na nebezpečný výrobek: kuřecí steak VAC 211030 bez kůže a kosti dodávaný pod značkou drůbež Dýšina; číslo šarže: 1909120324; země původu: Polsko; datum minimální trvanlivosti: 24.8.2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) šetřila onemocnění salmonelózou.

 

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin a  u jednoho z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella.

Jedná se o výrobek: 

 

Název výrobku Číslo šarže Země původu Datum minimální trvanlivosti
kuřecí steak VAC 211030 bez kůže a kosti dodávaný pod značkou drůbež Dýšina 1909120324 Polsko 24. 8. 2020

 

.FOTO výrobku:

 

kuřecí steak VAC 211030 bez kůže a kosti dodávaného pod značkou drůbež Dýšina; číslo šarže: 1909120324, země původu: Polsko;
datum minimální trvanlivosti: 24. 8. 2020. 

 

 

HSHMP doporučuje předmětný výrobek nekonzumovat a vyčkat dalších  pokynů, zda výrobek vracet dodavateli, o kterých rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky.

 

V Praze 12. 4. 2019

 

Mgr. Ivana Průšová
odbor hygieny dětí a mladistvých
vedoucí oddělení poboček Západ, Severozápad a Sever