Nebezpečný výrobek: kuřecí steak VAC 211030 bez kůže a kosti Drůbež Dýšina; prodejce: Bidfood Czech Republic; číslo šarže: 1909220324; země původu: Polsko; datum minimální trvanlivosti: 25. 8. 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) šetřila onemocnění salmonelózou.

 

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin a  u jednoho z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella.

 

Jedná se o výrobek: 

 

Název výrobku

Prodejce

Číslo šarže

Země původu

Datum  minimální trvanlivosti

kuřecí steak VAC 211030 bez kůže a kosti dodávaný pod značkou drůbež Dýšina

Bidfood Czech Republic, s.r.o.
sídlo:
V Růžovém údolí 553, 278 01, Kralupy nad Vltavou – Mikovice; IČO: 28234642

1909220324

Polsko

25. 8. 2020

 

 

FOTO výrobku:

 

► kuřecí steak VAC 211030 bez kůže a kosti dodávaný pod značkou drůbež Dýšina; prodejce: Bidfood Czech Republic, s. r. o.,
sídlo: V Růžovém údolí 553, 278 01, Kralupy nad Vltavou – Mikovice; IČO: 28234642 číslo šarže: 1909220324; země původu: Polsko;
datum minimální trvanlivosti: 25. 8. 2020

 

 

HSHMP doporučuje předmětný výrobek nekonzumovat a vyčkat dalších  pokynů, zda výrobek vracet dodavateli, o kterých rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky.

 

V Praze 17. 4. 2019

 

Mgr. Ivana Průšová
odbor hygieny dětí a mladistvých
vedoucí oddělení poboček Západ, Severozápad a Sever