ze Sbírky zákonů ČR: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

na webu HSHMP zveřejněno 8.10.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 8. října 2020 pod částkou 162 publikováno 5 usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření:

 

ODKAZ:

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

TISKOVÁ ZPRÁVA


 

Přílohy