V Praze 552 případů pozitivních případů onemocnění Covid-19-●situace k 26.3.2020;18:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 552  potvrzených případů onemocnění Covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 61 nových pozitivních případů.

 


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE - situace k 26.3.2020; 18:00 hodin

 

CELKOVÝ POČET PROVEDENÝCH TESTŮ

CELKOVÝ POČET OSOB S PROKÁZANOU NÁKAZOU COVID-19 CELKOVÝ POČET VYLÉČENÝCH CELKOVÝ POČET ÚMRTÍ
26 698 1 925 10 9

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

 


S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .V Praze 26. 3. 2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP


Kontakt:
 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948
e: zbynek.boublik@hygpraha.cz