V Praze 1 759 pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 5.5.2020;18:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 1 759 potvrzených případů onemocnění covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 20 nových pozitivních případů.


CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - situace k 5.5.2020;18:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 Počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 za posledních 24 hodin Počet osob indikovaných k vyšetření na COVID-19 za posledních 24 hodin Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění COVID-19 Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění COVID-19
1 759 20 107 719 79

GRAF - CELKOVÁ SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH

 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE NÁRŮSTU POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH

 

► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ

 

MUŽI

869

ŽENY 890
CELKEM 1 759

 


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

A

POČTY NEMOCNÝCH VE VĚKOVÝCH SKUPINÁCH V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL

 

VĚKOVÝ INTERVAL POČTY PACIENTŮ NEMOCNOST NA 100 000 OBYVATEL
0 5 32,49285
1-9 56 42,84687
10-19 67 62,05887
20-29 297 212,3355
30-39 305 135,7245
40-49 312 142,6188
50-59

242

160,1376
60-69 159 107,431
70-79 137 117,007
80-89 120 262,8466
90 a více 59 630,3419
CELKEM 1 759

134,4152

 

 

 


 NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ

definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

* počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z počtu 1 758 pacientů

 

NÁZEV OBVODU POČET NEMOCNÝCH POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL
Praha 1 57 193,3121
Praha 2 94 189,1653
Praha 3 80 106,229
Praha 4
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
519 176,8211
Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
206 96,41893
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
159 134,3632
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
65 140,7079
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)
161 139,3372
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
200 105,4141
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy
217 122,4805
CELKEM 1 758 134,3388

 

 

► MAPKA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH

 

(situace k 5.5.2020;18:00 hodin) - * počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z  počtu 1 758 pacientů

 

 


Denní přehled počtu zařízení,  klientů  a personálu v izolaci a domácí karanténě v souvislosti s podezřením  na onemocnění / potvrzeným onemocněním covid-19 v zařízeních sociálních služeb - 5.5.2020

 

Klienti zařízení - aktuální stav

 

Zařízení zařízení zahrnutá do hlášení (počet)

izolace
v daném zařízení

 


počet osob


počet zařízení

 

izolace v nemocnici


počet osob
 


počet  zařízení

karanténa v daném zařízení


počet  osob
 


počet zařízení

karanténa jinde


počet osob


počet zařízení

Poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče 15

31


4

16


3

67


4

0


0

Poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením 6

2


1

0


0

0


0

0


0

Poskytovatelé domovů pro seniory  34

16


4

10

2

54


4

1


1

Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem  13

0


0

0


0

16


1

0


0

Poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 5

1


1

0


0

0


0

0


0

Celkem 74

50


10

26


5

137


9

1


1

 

Personál zařízení - aktuální stav

 

Zařízení

zařízení zahrnutá do hlášení (počet)


počet osoba


počet zařízení

izolace doma


počet osoba


počet zařízení

izolace v nemocnici


počet osob


počet zařízení

karanténa doma


počet osob


počet zařízení

Poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče 15

26


3

2


2

1


1

Poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením 6

0


0

0


0

0


0

Poskytovatelé domovů pro seniory 34

3


1

1


1

2


1

Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem 13

1


1

0


0

0


0

Poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 5

0


0

0


0

0


0

Celkem 75

30


5

3


3

3


2

 


covid-19: přehled aktuální situace v ČR

 

Aktuální přehled o vývoji onemocnění covid-19 v ČR je veřejnosti k dispozici na speciální internetové stránce Ministerstva zdravotnitví
a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 


S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .V Praze 5.5.2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP


Kontakt:
 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948
e: zbynek.boublik@hygpraha.cz