V Praze byl zachycen další případ spalniček

Jak jsme již na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informovali, první dva případy se týkají osob, které přijely ze zahraničí: muž se vrátil z Laosu a onemocněl v den návratu do Prahy, druhým případem je neočkované malé dítě, které nebylo kvůli nízkému věku proti této nákaze očkováno.


Třetí případ v hlavním městě eviduje Státní zdravotní ústav.  Byl popsán u ženy, která nikam necestovala a není jasné,  kde onemocnění spalničkami získala: „Pracuje jako spojovatelka v nemocnici a v rodině ani na pracovišti nebyl výskyt takového onemocnění zjištěn,“ upozorňuje Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru HSHMP a dodává: „Ráda bych připomněla, že při epidemii spalniček v roce 2014 v Ústí nad Labem byla většina onemocnění v první fázi mylně diagnostikována nejčastěji jako toxoalergický exantém.“


Spalničky jsou přitom vysoce nakažlivé onemocnění virového původu. Zdrojem nákazy je vždy nakažený člověk v počátečním stádiu nemoci, kdy ještě nedošlo k výsevu typické spalničkové vyrážky - proto je nutné na možnost tohoto onemocnění myslet. U očkovaných je průběh onemocnění obvykle velmi mírný, mitigovaný. V Moravskoslezském kraji je hlášeno již více než 60 nemocných, mezi nimi i zdravotnický personál.

 

"Nakažlivost nemocného je vysoká, nejvíce nakažlivý je nemocný v prodromálním stadiu onemocnění čtyři dny před výsevem eflorescencí a pět dní po výsevu eflorescencí," doplňuje Jágrová.


Informace ze sérologických přehledů roku 2013 vykazují u spalniček nízkou séropozitivitu ve věkové skupině osob narozených v sedmdesátých letech a v první polovině osmdesátých let, z nichž některým byla podána jen jedna dávka očkovací látky. Ochranná úroveň proočkovanosti je uváděna u 95 % očkovaných. V Praze proočkovanost dětí tuto hodnotu nedosahuje u ročníků narozených v letech 2013, 2014 a 2015.

 

Další podrobnosti o spalničkách najdete na: http://www.szu.cz/tema/prevence/spalnicky-vyznam-onemocneni-a-aktualni-situace-v-evrope


 
MUDr.  Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru

 

V Praze dne 2. 5. 2017