V Praze další týden bez nového případu onemocnění spalničkami

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP“) informuje veřejnost, že v právě probíhajícím 24. kalendářním týdnu roku 2018 nebyl v Praze zaznamenán žádný výskyt nového, laboratorně potvrzeného případu onemocnění spalničkami. Počet hlášených případů od začátku roku 2018 tak odpovídá údajům zveřejněným na internetových stránkách HSHMP dne 8. 6. 2018 (viz link: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/spalnicky-v-praze--od-zacatku-roku-85-nemocnych-3682_3682_161_1.html ). Jde o již druhý  týden, kdy se od začátku zvýšeného výskytu spalniček v Praze neobjevil žádný nový, laboratorně potvrzený případ. Porvé pražští hygienici nezaznamenali žádný nový případ onemocnění spalničkami v Praze ve 22. kalendářním týdnu roku 2018.
 
„Určitě se pozitivně projevují nastavená protiepidemická opatření, které jsme de facto od února letošního roku aktivně a postupně přijímali,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.
 
Podrobněji o přijímaných opatřeních a souhrnu prováděných kroků HSHMP informovala v tiskových zprávách pro média a také na svých internetových stránkách:
 
 
 
 
V Praze 15. 6. 2018

 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel