V Praze ve středu 3. března 1 633 nově potvrzených případů onemocnění covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že za středu 3. března 2021 v Praze eviduje 1633 nově potvrzených případů onemocnění covid-19. Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů v Praze k datu 3. 3. 2021 čísla 145 216.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE k datu 4. 3. 2021; 8:10 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za posledních 24 hodin

Aktuální počet nemocných** k danému dni  - AKTIVNÍ PŘÍPADY**  

Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19*

Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

145 216

1 633

19 567

123 758

1 891

* kumulativní statistika od 1.3.2020

** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí


VÍCE PODROBNOSTÍ ZDE

  


Graf 1:

 


Graf 2:

 

 


Graf 3:

 


Graf 4:

 

 

Zdroj dat: ÚZIS a MZ ČR; celkový počet testů provedených v jednotlivém dni je uveden černým číslem nad sloupcem, číslo v červeném poli odpovídá počtu pozitivních testů, modré číslo odpovídá procentu pozitivních testů ze všech testů příslušného dne (aktualizace 1x týdně vždy ve čtvrtek)


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19
► 

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

(link na informace MZČR a ÚZIS)

 

- k dispozici rovněž Vývoj indexu rizika v čase – přehled po krajích včetně hlavního města Prahy


PES: Protiepidemický systém ČR – krajský přehled
hlavní město Praha

 

Data a analýzy  
(po prolinknutí je třeba otevřít pdf soubor, který je aktualizovaný jednou týdně)

 

Komentáře epidemiologů  -   Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha
(komentář aktualizován jednou týdně)


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ covid-19 V PRAZE:  •  Další aktuální data a informace, týkající se onemocnění covid-19 v České republice (odkaz zde) :


V Praze 4.  3. 2021


Hygienická stanice hlavního města Prahy