V Praze ve středu 6. ledna 1 763 nově potvrzených případů onemocnění covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že za středu 6. ledna 2021 v Praze eviduje 1763 nově potvrzených případů onemocnění covid-19. Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů v Praze k datu 6.1. 2021 čísla 90 219.


CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE k datu 7.1.2021; 8:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za posledních 24 hodin Aktuální počet nemocných** k danému dni  - AKTIVNÍ PŘÍPADY**   Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19* Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

90 219

1 763 15 369 73 703 1 147

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

* kumulativní statistika od 1.3.2020

** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí


VÍCE PODROBNOSTÍ ZDE

  


Graf 1:


Graf 2:

 


Graf 3:

 


Graf 4:

Zdroj dat: ÚZIS a MZ ČR; celkový počet testů provedených v jednotlivém dni je uveden černým číslem nad sloupcem, číslo v červeném poli odpovídá počtu pozitivních testů, modré číslo odpovídá procentu pozitivních testů ze všech testů příslušného dne (aktualizace 1x týdně vždy ve čtvrtek)

 


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19


(poslední aktualizace k 10.12.2020)

 ► 

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

(link na informace MZČR a ÚZIS)

 

- k dispozici rovněž Vývoj indexu rizika v čase – přehled po krajích včetně hlavního města Prahy


PES: Protiepidemický systém ČR – krajský přehled
hlavní město Praha

 

Data a analýzy  
(po prolinknutí je třeba otevřít pdf soubor, který je aktualizovaný jednou týdně)

 

Komentáře epidemiologů  -   Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha
(komentář aktualizován jednou týdně)

 

 


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ covid-19 V PRAZE:  •  Další aktuální data a informace, týkající se onemocnění covid-19 v České republice (odkaz zde:)  

 


 

V Praze 7.1. 2021


Hygienická stanice hlavního města Prahy