V Praze zatím u všech 24 testovaných osob nákaza koronavirem Covid-19 vyvrácena-● situace k 13.2.2020; 8:30 hodin

● situace k 13.2.2020; 8:30 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že v období uplynulých cca 24 hodin nebyl na území Prahy nikdo testován na možnou nákazu koronavirem Covid-19. Očekávaný včerejší výsledek u jedné osoby se ukázal jako negativní.  Od pátku 24. ledna 2020, kdy se u indikovaných osob započalo s laboratorním vyšetřováním, test v Praze absolvovalo zatím celkem 24 osob. Výsledky všech provedených testů nákazu koronavirem Covid-19 vyvrátily. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozhodla původně pracovně užívaný název koronaviru 2019-nCoV pojmenovat novým označením  Covid-19.

 

 

 

K testování dochází o u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými osobami v úzkém osobním kontaktu.

 

HSHMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, se kterými koordinuje veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou součinnost i dalším zainteresovaným subjektům jakými jsou například Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantními  zdravotnická zařízení v Praze.  

 

Již v pátek 24. ledna HSHMP pro zdravotnická zařízení v Praze zpracovala a také zdravotnickým zařízením zaslala písemné sdělení obsahující doporučené postupy při vyšetřování viru 2019 – CoV, tzv. čínského koronaviru, včetně epidemiologických a klinických kritérií, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na tato onemocnění.

 


OSVĚTOVÉ MATERIÁLY a INFORMACE

► Informace MZ Veškeré aktuální informace o čínském koronaviru (denně aktualizováno)   

 

► Informace SZU -   http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

 

Nový koronavirus  Covid-19

Doporučení pro cestovatele: epidemie vyvolaná novým typem koronaviru 2019-nCoV

Onemocnění novým koronavirem 2019-nCoV, nově pojmenovaným jako „COVID-19“ (coronavirus disease 2019)

Infolinka Státního zdravotního ústavu - 724 810 106

CO DĚLAT, POKUD CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVIREM A OBJEVÍ SE U VÁS TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST?

NOVEL CORONAVIRUS INFORMATION

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata? Jsou antibiotika účinná na nový koronavirus? Jsou zásilky z Číny bezpečné?

 


OSVĚTOVÁ VIDEA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE (WHO) A EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC)

 

 

► WHO DOSAVADNÍ POZNATKY O KORONAVIRU COVID 19 (1) (v angličtině)

 

ECDC NOVÝ KORONAVIRUS: OTÁZKY A ODPOVĚDI (7) (v angličtině)

 

► WHO: PROČ JE DOPORUČOVÁNO VYHNOUT SE BLÍZKÉMU KONTAKTU S LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ HOREČKU NEBO KAŠEL? (9) (v angličtině)


► WHO JAK NOVÝ KORONAVIRUS COVID-19 OVLIVŇUJE JEDINCE, KTEŘÍ ONEMOCNĚLI (2) (v anličtině)

 

► WHO CO MOHOU LIDÉ UDĚLAT, ABY SE OCHRÁNILI SEBE I OSTATNÍ PŘED NÁKAZOU KORONAVIREM? (3) (v angličtině)

 

► WHO MOHOU ROUŠKY OCHRÁNIT PŘED NÁKAZKOU NOVÝM KORONAVIREM? (4) (v angličtině)

 

► WHO SPRÁVNÉ ZPŮSOBY NASAZOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ OCHRANNÉ ROUŠKY (5)  (v angličtině)

 

► WHO ČASTÉ DOTAZY: JAK SE CHRÁNIT PŘI CESTOVÁNÍ BĚHEM VYPUKNUTÍ NÁKAZY KORONAVIREM COVID-19 (6)  (v angličtině)

► WHO: KORONAVIRUS: OTÁZKY A ODPOVĚDI (8) (v angličtině)Jak si správně mýt ruce? - seznamte se s osvětovými materiály Státního zdravotního ústavu:

 

SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1 (PDF, 124Kb)

SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 (PDF, 149Kb)

SZU-hygiena rukou-navodne samolepky (PDF, 504Kb)

SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody (PDF, 4078Kb)

 

• SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

 


• pro děti: metodické pokyny k leporelu (pdf; 307 kB)


Obrázek: leporelo „Aby ručičky byly jako rybičky“ obsahuje užitečné rady, jak děti naučit si správně mýt ruce
 
Zdroj: SZÚ
 
Zajímavý leták na téma správných technik hygieny rukou vydalo také Ministerstvo zdravotnictví:
 
 

 

► DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

● Co je je koronavirus?  Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace - genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.
●  Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší? Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou - kapénkovou infekcí - z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity ( tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.
● Jak moc je nebezpečný? Je nebezpečnější než chřipka?  Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.
● Co koromavirus způsobuje za potíže? Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.
● Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus?  Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.
● Jak se léčí?  Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.
● Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí? Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.
------------------------------------------ -----------------------------------

● Existuje nějaká prevence? 

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

● Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku? 

Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale  nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

 

FOTO: ohniskem nákazy je čínské město Wu-chan

 

 

V Praze 13. února 2020

 
MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP

 

Kontakt:

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948

e: zbynek.boublik@hygpraha.cz