Varování před konzumací nebezpečné potraviny - Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost o varování Hlavní hygieničky ČR před konzumací nebezpečné potraviny „Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji“, v konzervové sklenici, objem 1062 ml, hmotnost 900g (z toho pevný podíl 600 g), šarže LP195, 13/07/2019. Výrobcem potraviny je CANNONE IND, ALIM. „Gli Antipasti“ S.p.A.-V.le R. Tamma Z.I. 71042 Ceringnola, v České republice je potravina distribuována společností I.C.B.C. spol. s r.o., Zámecká 30, Přerov.

 

Molekulárně biologickou analýzou byla u vzorku potraviny prokázána přítomnost humánních norovirů v množství 1,13 x 107 virových částic norovirů (genomových ekvivalentů NoV GI). Výsledek analýzy ukazuje v návaznosti na udávanou infekční dávku (cca 10 – 100 virových částic) na silnou kontaminaci analyzovaného vzorku potraviny. Vzhledem k nízké infekční dávce jsou časté sekundární infekce, zejména ve větších kolektivech a infekce spojené se zdravotní péčí.

 

Inkubační doba onemocnění je 18 - 72 hodin, jako první příznak se objevují bolestivé křeče v břiše. Následuje zvracení, které dominuje zejména v prvních dnech nemoci, průjem, zvýšená teplota (není pravidlem), bolesti břicha, celková slabost, schvácenost. Stolice je řídká až vodnatá, avšak bez přítomnosti krve či hlenu. Příznaky odeznívají při nekomplikovaném průběhu spontánně během 3-7 dní.

 

Podrobnější informace v přiloženém odkazu dostupném na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/varovani-pred-konzumaci-potraviny-susena-rajcata-ve-slunecnicovem-oleji_13455_5.html

 

V Praze dne 24. 2. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel