Ve 24. kalendářním týdnu letošního roku 2 nové případy spalniček v Praze

Ve 24. kalendářním týdnu roku 2019 se v Praze počet nových případů onemocnění spalničkami zvýšil o dva. Jde tak o jeden případ navíc oproti minulému týdnu.  Jen v roce 2019 hygienici v Praze evidují k datu 14. 6. 2019  rovných 175 laboratorně potvrzených nemocných. Vzestup onemocnění je tak oproti roku 2018 vyšší.  Za celý loňský rok v Praze spalničkami onemocnělo 103 lidí.

 

Od začátku epidemického výskytu spalniček, tj. od začátku roku 2018 až do data 14. 6. 2019, je v metropoli pražskými hygieniky evidováno 278 hlášených a potvrzených případů. HSHMP zajišťovala protiepidemická opatření celkem u 3396 osob v kontaktu s nemocným (jen v roce 2019 to bylo u 2518 osob), Celkem 1975 osobám bylo nezbytné uložit lékařský dohled nebo karanténu (v roce 2019 bylo vydáno 1036 osobám).

 

 

Tabulka: Hlášené případy onemocnění do 24. kalendářního týdne 2019
(kumulativní statistika od 1. 1. 2019)

* počet nemocných - cizinců prokazujících se dokladem o očkování vydaným mimo ČR

 

Epidemie spalniček v Praze nadále pokračuje, v současné době jsou postiženy všechny městské části i všechny věkové skupiny.

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu na téma spalničky:

 

leták "Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění" pdf; 76 kB
leták "Spalničky jsou závažné onemocnění" pdf; 627 kB
leták "SPALNIČKY jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění" pdf; 139 kB

 

Na téma spalničky hovoří v několika stručných, osvětových videích náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

 


Co jsou to spalničky a čím jsou nebezpečné?

 

Jaká je účinná obrana před spalničkami?

 

 
 

 

 

V Praze 17. 6. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová,

pověřená zastupováním ředitele HSHMP