Ve 30. kalendářním týdnu letošního roku 1 nový případ spalniček v Praze

Ve 30. kalendářním týdnu roku 2019 se v Praze počet nových případů onemocnění spalničkami zvýšil o jeden.  Jen v roce 2019 hygienici v Praze evidují k datu 26. 7. 2019  rovných 183 laboratorně potvrzených nemocných. Vzestup onemocnění je tak oproti roku 2018 vyšší. Za celý loňský rok v Praze onemocnělo spalničkami 103 osob.

 

 

Od začátku epidemického výskytu spalniček, tj. od začátku roku 2018 až do data 26. 7. 2019, je v metropoli pražskými hygieniky evidováno 286 hlášených a potvrzených případů. V roce 2019 HSHMP zajišťovala protiepidemická opatření u celkem 2645 osob. Letos bylo dále vydáno 1111  lékařských dohledů nebo karantén.

 

 

 

Tabulka: Hlášené případy onemocnění do 30. kalendářního týdne 2019
(kumulativní statistika od 1. 1. 2019)

 

věk počet onemocnění neočkovaných očk. 1 dávkou očk. 2 dávkami neznámý, není doklad
0 let 8 8 0 0 0
12 – 18 měsíců 11 10 0 0 1
19 měsíců – 5 let 16 13 2* 0 1
6 – 19 let 21 9 2* 2 8
20 – 29 34 0 1 3 30
30 – 39 41 2 1 5 33
40 – 49 36 1 6 2 27
50 – 59 12 9 0 0 3
60+ 4 4 0 0 0
Celkem 183 56 12 12 103

 

* počet nemocných - cizinců prokazujících se dokladem o očkování vydaným mimo ČR

 

Epidemie spalniček v Praze nadále pokračuje, v současné době jsou postiženy všechny městské části i všechny věkové skupiny.

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu na téma spalničky:

 

leták "Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění" pdf; 76 kB
leták "Spalničky jsou závažné onemocnění" pdf; 627 kB
leták "SPALNIČKY jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění" pdf; 139 kB

 

Na téma spalničky hovoří v několika stručných, osvětových videích náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

 

 


Co jsou to spalničky a čím jsou nebezpečné?

 

Jaká je účinná obrana před spalničkami?

 

 
 

 

V Praze 29. 7. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová,

pověřená zastupováním ředitele HSHMP