Ve 39. kalendářním týdnu letošního roku žádný nový případ spalniček v Praze

Ve 39. kalendářním týdnu roku 2019 se v Praze počet nových případů onemocnění spalničkami nezvýšil. V roce 2019 hygienici v Praze evidují k datu 27. 9. 2019  stále 184 laboratorně potvrzených nemocných. Onemocnění je tak oproti roku 2018 vyšší.  Za celý loňský rok v Praze spalničkami onemocnělo 103 lidí.

Od začátku epidemického výskytu spalniček, tj. od začátku roku 2018 až do data 27. 9. 2019, je v metropoli pražskými hygieniky evidováno 287 hlášených a potvrzených případů. HSHMP zajišťovala protiepidemická opatření celkem u 3455 osob v kontaktu s nemocným (jen v roce 2019 to bylo u 2648 osob), Celkem 1995 osobám bylo nezbytné uložit lékařský dohled nebo karanténu (v roce 2019 bylo vydáno 1114 osobám).

 

Epidemie v Praze nadále pokračuje.

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu na téma spalničky:

 

leták "Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění" pdf; 76 kB
leták "Spalničky jsou závažné onemocnění" pdf; 627 kB
leták "SPALNIČKY jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění" pdf; 139 kB

 

Na téma spalničky hovoří v několika stručných, osvětových videích náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Co jsou to spalničky a čím jsou nebezpečné?

 

Jaká je účinná obrana před spalničkami?

 

 
 

 

V Praze 30. 9 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP, ředitelka protiepidemického odboru