Ve dnech 24. - 30. dubna probíhají osvětové akce Světový a Evropský týden očkování

Při příležitosti Evropského týdne očkování (ETO) vydala evropská kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO Europe) zajímavé prohlášení, ve kterém je konstatováno, že zavedení očkování a jeho široké praktické rozšíření velmi snížilo hrozby kdysi běžných nemocí jako záškrt, černý kašel či tetanus. Zásluhu na tomto úspěchu má bezpočet jednotlivců od vědců, lékařů, rodičů, přes blogery až po zdravotní sestřičky. Všichni tito lidé sehrávají důležitou úlohu v tom, že je očkování v Evropě dostupné a běžně uplatňované.

 

Jak Hygienická stanice hlavního města Prahy nedávno prostřednictvím svých internetových stránek infomovala, Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila neochotu k očkování mezi jednu z deseti největších hrozeb pro zdraví lidí na celém světě.

 

 

ETO, který se letos koná ve dnech 24. – 30. dubna 2019, připomíná nezastupitelnost těchto lidí a zároveň zvyšuje povědomí o očkování a nemocech, kterým očkování pomáhá  předcházet.

 

14. Evropský týden očkování 2019, European Immunization Week 2019 (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování 2019, World Immunization Week 2019.

 

Regionální ředitelka WHO pro Evropu Dr. Zsuzsanna Jakab a ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Dr. Andrea Ammon přijaly u příležitosti zahájení ETO 2019 společné prohlášení, ze kterého vyplývá potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti vakcinace „Nemůžeme ignorovat  děti a dospělé, kteří ještě nejsou očkováním chráněni.  Infekční choroby neznají hranice a  snahy o kontrolu hranic šíření infekčních chorob nezastaví,“ uvádějí  vedoucí představitelky WHO Europe a ECDC.

 

Směrem k regionu bez nemocí, které jsou očkováním preventabilní

 

Úspěšný průběh vakcinace v evropském regionu stále probíhá. Evropský akční plán pro vakcinaci předpokládá, že do roku 2020 bude Evropa bez hrozeb nemocí, které jsou očkováním preventabilní.

 

Eliminace chorob jako jsou spalničky a zarděnky však každý rok vyžaduje trvalé vakcinační pokrytí nejméně 95% populace. Zatímco některé země takové míry proočkovanosti dosahují, jiné zaostávají nebo tzv. přešlapují na místě.

 

Ještě v roce 2016 se v Evropě spalničky vyskytovaly jen v relativně malém počtu, nyní  zaznamenáváme v Evropě a ve světě návrat této vysoce nakažlivé nemoci. Důsledkem toho bylo více  než 83 000 nemocných spalničkami v Evropě v roce 2018, přičemž 74 lidí v Evropě na následky spalniček v roce 2018 zemřelo.  V lednu a únoru 2019 Evropa zaznamenala dalších více než 34 000 infekcí spalniček.

 

Spalničkový virus je mimořádně nakažlivý a návrat spalniček je silným varováním, že celková ochrana lidí v Evropě proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, ještě není dostatečná.  

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek

 


Zdroj: pixabay.com

 

ETO  přináší uznání všem, kteří podporují národní snahy v oblasti dosahování co nejvyšší proočkovanosti u dětí a zároveň přispívají k tomu, že rodiče dětí disponují znalostmi založenými na faktech, která vedou k informovaným rozhodnutím.

 

Iniciativa také zdůrazňuje, že společně sdílíme nejen přínosy plného pokrytí populace očkováním, ale také odpovědnost za jeho uskutečňování, čímž přispíváme k dosažení Cíle 3 zásad udržitelného rozvoje: „dobré zdraví a dobré životní podmínky pro všechny“.

 

K ETO 2019 se vyjádřila její královská Výsost, dánská korunní princezna Mary: „Každý z nás hraje roli v prevenci. Přínosy očkování jsou prokázány a podporovány vědou, ale musí být účinně vysvětlovány, aby mohly být plně pochopeny. Důležitou roli hraje také každý, kdo se zajímá o informace o vakcínách založené na důkazech a předává je dál, aby pomohl informovat ostatní. “

 

Před dvěma lety pronesla dánská korunní princezna Mary
k ETO 2017 i svůj krátký videoprojev.

 

FOTO č. 2: její královská Výsost, dánská korunní princezna Mary

 

Zdroj: WHO Europe

 

ETO: inspiruje a informuje

 

Téměř všechny evropské země se budou ETO účastnit s různými osvětovými aktivitami. Mnohé tyto aktivity se  zaměří na nedávné opětovné propuknutí spalniček a budou informovat rodiče o rizicích, které spalničky představují pro neočkované. Stejně tak budou určité aktivity zaměřeny i na osoby, které na národní úrovni mohou návrat spalniček eliminovat.

 

Užitečná infografika k očkování od Státního zdravotního ústavu

 

Státní zdravotní ústav zpracoval u příležitosti Světového a Evropského týdne očkování zajímavou infografiku. HSHMP doporučuje široké veřejnosti se seznámit s touto infografikou, a to v zájmu získání přehledných, užitečných a ucelených informací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 26. 4. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP