Vedoucí oddělení hygieny práce - SM 349

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 29. 11. 2019  výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce - SM 349 (12. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 29. 11. 2019

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy