Vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - 2. kolo

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 8. 11. 2019  výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - 2. kolo. Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 8. 11. 2019

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky