Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 14. února, umožní činnost dětských skupin

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje, že vláda ČR prodloužila trvání nouzového stavu na území státu do 14. února 2021. Učinila tak po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Více v tiskové zprávě Úřadu vlády ČR:

 


Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14. února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 vláda České republiky.


Nouzový stav v České republice měl skončit 22. ledna. Vláda ale na základě přetrvávající nepříznivé epidemické situace požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho opětovné prodloužení o 30 dnů. Poslanci nakonec rozhodli, že nouzový stav může být vyhlášen vládou do 14. února. Ke stejnému datu pak vláda rozhodla prodloužit i platná krizová opatření, která mají pomoci utlumit šíření nemoci covid-19.

 

K drobné úpravě vláda přistoupila v krizovém opatření omezujícím maloobchod a služby, když nově umožnila činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu. I toto opatření má platit do 14. února.


► PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 22. 1. 2021

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
21. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 č. 55 z 22. 1. 2021 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
22. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 56 z 22. 1. 2021

Prodloužení krizových opatření

23. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 57 z 22. 1. 2021 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22--ledna-2021-186143/.

 

V Praze 22. 1. 2021

 

Úřad vlády ČR

odbor komunikace