Vláda řešila aktuální pandemickou situaci, schválila navýšení platů zdravotníků a učitelů i návrh na zvýšení přídavků na děti

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje závěry z jednání vlády České republiky ze dne 21. 12. 2020. Detaily obsahuje tisková zprávy Úřadu vlády ČR k danému tématu:

 


Vláda České republiky se na jednání v pondělí 21. prosince 2020 zabývala současnou situací s vývojem nemoci covid-19 v české republice i ve světě. Odsouhlasila i několik důležitých legislativních návrhů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, kterou chce zvýšit přídavky na děti.


 

Vláda vzala na vědomí ochranné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví ode dneška od 12 hodin zakázalo leteckým společnostem lety z Velké Británie a Severního Irska, a to zatím až do konce roku. Již od neděle platí, že všichni cestující z Velké Británie a Severního Irska, kteří pobývali v posledních dvou týdnech ve Spojeném království, musí do desetidenní karantény. Tu je možné předčasně ukončit pouze na základě negativního výsledku PCR testu. Důvodem je riziko spojené s novou mutací viru, která byla prokázána ve Velké Británii.

 

Kabinet se zabýval také přípravou na očkování obyvatel proti nemoci covid-19. „Konečně jsme se dočkali a v 15 hodin Evropská léková agentura oznámila, že podmíněně schválila vakcínu firmy Pfizer,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš. „Evropská komise by mohla zasednout možná ještě večer, čímž by se to všechno urychlilo, protože se počítalo, že to schválí 23. prosince. Znamená to tedy, že podle toho, jak to bylo naplánováno, by mohlo 26. prosince dojít k prvním dodávkám. První menší dodávky by mohly dorazit i do České republiky 26. prosince večer a 27. prosince bychom začali v České republice očkovat podle plánu,“ uvedl premiér Babiš. V první, symbolické várce by mělo do České republiky dorazit 9 750 vakcín.

 

Vláda schválila změnu krizového opatření, kterým upravila pravidla vycházkového režimu v zařízeních sociální péče. Od 22. prosince bude vycházka umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude muset být zopakován za další 3 až 4 dny.


► PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 21. 12. 2020

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
578. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1370 z 21. 12. 2020 o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
564. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 1341 ze 17. 12. 2020 Změna krizových opatření Ministerstva zdravotnictví

Vláda vzala na vědomí i tři nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. První nařizuje zdravotnickým zařízením od zítřka omezit plánovanou péči a průběžně navyšovat kapacitu covidových lůžek. Druhé nařizuje od 27. prosince všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování proti onemocnění covid-19, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenali do příslušného modulu Informačního systému infekčních nemocí. Třetí nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, aby od 1. ledna informaci o každém výsledku POC antigenního testu bezodkladně elektronicky hlásili rovněž do Informačního systému infekčních nemocí.


MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví z 21. 12.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Ochranné opatření – zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 21. 12. 2020 od 12 hodin

MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-zakaz-letu-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-21-12-2020-od-12-hodin/ ano

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020

MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-22-12-2020/

ano

Mimořádné opatření – povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020

MZDR 60876/2020-1 /MIN/KAN https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-ockovani-do-isin-s-ucinnosti-od-27-12-2020/ ano

Mimořádné opatření – povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021

MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-poc-ag-do-isin-s-ucinnosti-od-1-1-2021/ ano

Kabinet se shodl také na další pomoci podnikatelským subjektům. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí má za úkol připravit další liberační daňový balíček, kterým prodlouží stávající pardon na úroky z prodlení z některých daní a zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. 4. 2021 až do 16. srpna 2021.

 

Vláda rozhodla i o prodloužení všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do 28. února 2021. Důvodem je jednak stále nepříznivá epidemická situace, která vyžaduje vládou nařízené regulace, jež výrazně zasahují do fungování některých segmentů ekonomiky, a také zdržení legislativního procesu novely zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Ta stále čeká na doprojednání v Poslanecké sněmovně. Na pokračování programu Antivirus bude vláda potřebovat dalších 8 miliard korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Ministři schválili rovněž plánované navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví a v regionálním školství. V novele nařízení vlády se zvyšují od 1. ledna 2021 platové tarify zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a lékařů o 10 procent. To se týká i lékařů, kteří pracují jako státní zaměstnanci – lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví. Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství se zvýší o 4 procenta.

 

Kabinet projednal několik důležitých novel zákonů. Jedním z nejdůležitějších byl návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který zvyšuje přídavky na děti. Do Poslanecké sněmovny nakonec zamíří verze, která zvyšuje přídavek na dítě o 26 procent a zároveň rozšiřuje okruh rodin, které na něj budou mít nárok, tak, že zvyšuje klíčový parametr – násobek částky životního minima – z hodnoty 2,7 na 3,4. Tím se zvýší počet dětí podpořených touto dávkou na přibližně dvacet procent nezaopatřených dětí. Adekvátně chce vláda navýšit i přídavek na nezaopatřené dítě ve zvýšené výměře. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kompletní výsledky jednání vlády nalezete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--prosince-2020-185768/.

 

V Praze 21. 12. 2020

 

Úřad vlády České republiky

odbor komunikace